Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 64-01-0011-10
Naziv : FIMANT društvo s ograničenom odgovornošću Široki Brijeg

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS64-01-0011-10
NazivFIMANT društvo s ograničenom odgovornošću Široki Brijeg
Naziv (skraćeno)FIMANT d.o.o. Široki Brijeg
AdresaŠiroki Brijeg, Široki Brijeg, Trnopoljska br.15
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4272306790000
Carinski broj 

1 - 1