Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0141-09
Naziv : Industrija građevinskog materijala "IGM" d.o.o. Visoko

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0141-09
NazivIndustrija građevinskog materijala "IGM" d.o.o. Visoko
Naziv (skraćeno)"IGM" d.o.o. Visoko
AdresaVisoko, Donje Moštre, Ciglanska bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218125280005
Carinski broj 

1 - 1