Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-36/01
Naziv : "BIJELA VODA" Društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Prača

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-36/01
Naziv"BIJELA VODA" Društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Prača
Naziv (skraćeno)"BIJELA VODA" d.o.o. Prača
AdresaPale, Prača, Kriva draga broj 14
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4245034020008
Carinski broj4245034020008

1 - 1