Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0807-09
Naziv : "VRANICATRANS" D.O.O. za prijevoz putnika Gornji Vakuf - Uskoplje

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0807-09
Naziv"VRANICATRANS" D.O.O. za prijevoz putnika Gornji Vakuf - Uskoplje
Naziv (skraćeno)"VRANICATRANS" D.O.O. Gornji Vakuf - Uskoplje
AdresaGornji Vakuf-Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje, Trnovača bb.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236111710005
Carinski broj236111710005

1 - 1