Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-05-0005-23
Naziv : Privatna predškolska ustanova "Braco i seka" Lukavac

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-05-0005-23
NazivPrivatna predškolska ustanova "Braco i seka" Lukavac
Naziv (skraćeno)PPU "Braco i seka" Lukavac
AdresaLukavac, Lukavac, ul. Bosne Srebrene bb
Oblik organizovanjaPrivatna predškolska ustanova
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210544610006
Carinski broj 

1 - 1