Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0069-23
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću IBT.PAN AEC d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0069-23
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću IBT.PAN AEC d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno) IBT.PAN AEC d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo Dio, Džemala Bijedića br. 166A
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203131610001
Carinski broj 

1 - 1