Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-10611
Naziv : Javno preduzeće za gradski prijevoz putnika "Mostar bus" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-10611
NazivJavno preduzeće za gradski prijevoz putnika "Mostar bus" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar
Naziv (skraćeno)JP "Mostar bus" d.o.o. Mostar
AdresaMostar, Mostar, Bišće polje bb.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4227176690002
Carinski broj 

1 - 1