Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0963-21
Naziv : Društvo za proizvodnju Unisolar d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0963-21
NazivDruštvo za proizvodnju Unisolar d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)Unisolar d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Centar, Sarajevo, ul. Dolina broj 11
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202965690006
Carinski broj 

1 - 1