Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0075-20
Naziv : Arma Concept d.o.o. Tuzla

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0075-20
NazivArma Concept d.o.o. Lukavac
Naziv (skraćeno)Arma Concept d.o.o. Lukavac
AdresaLukavac, Lukavac, ul. Termoelektrana bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210409320006
Carinski broj 

1 - 1