Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0227-17
Naziv : ZELENI BREGOVI d.o.o. Tuzla

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0227-17
NazivZELENI BREGOVI d.o.o. Tuzla
Naziv (skraćeno)ZELENI BREGOVI d.o.o. Tuzla
AdresaTuzla, Tuzla, ul. Mejdan do br. 3
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210306350004
Carinski broj 

1 - 1