Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0201-17
Naziv : Veterinarski laboratorij "MULTI LAB" d.o.o. Tuzla

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0201-17
NazivVeterinarski laboratorij "MULTI LAB" d.o.o. Tuzla
Naziv (skraćeno)"MULTI LAB" d.o.o. Tuzla
AdresaTuzla, Tuzla, ul. Plane bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210302100003
Carinski broj 

1 - 1