Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0009-15
Naziv : Društvo za proizvodnju i trgovinu "Prevent Cables" d.o.o. Tomislavgrad (Društvo za proizvodnju i trgovinu "Prevent Kablovi d.o.o. Tomislavgrad)

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0009-15
NazivDruštvo za proizvodnju i trgovinu "Prevent Cables" d.o.o. Tomislavgrad (Društvo za proizvodnju i trgovinu "Prevent Kablovi d.o.o. Tomislavgrad)
Naziv (skraćeno)Prevent Cables d.o.o.
AdresaTomislavgrad, Tomislavgrad, Ulica Malog Marijana br.16.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202049230008
Carinski broj 

1 - 1