Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0135-14
Naziv : "DOMOD" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0135-14
Naziv"DOMOD" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"DOMOD" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo Dio, ul. Donje Telalovo polje bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4201952400002
Carinski broj 

1 - 1