Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 64-01-0014-22
Naziv : SKOKO COMPANY d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS64-01-0014-22
NazivSKOKO COMPANY d.o.o.
Naziv (skraćeno) 
AdresaŠiroki Brijeg, Široki Brijeg, Fra Janka Bubala 1
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4272467960002
Carinski broj 

1 - 1