Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0510-19
Naziv : Društvo za marketing MONROE MEDIA d.o.o. Zenica

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0510-19
NazivDruštvo za marketing MONROE MEDIA d.o.o. Zenica
Naziv (skraćeno)MONROE MEDIA d.o.o. Zenica
AdresaZenica, Zenica, Donji Čajdraš 52
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219058870001
Carinski broj 

1 - 1