Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0343-09
Naziv : "AS" d.o.o. Jelah-Tešanj, Društvo za proizvodnju, trgovinu i transport

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0343-09
Naziv"AS" d.o.o. Jelah-Tešanj, Društvo za proizvodnju, trgovinu i transport
Naziv (skraćeno)"AS" d.o.o. Jelah-Tešanj
AdresaTešanj, Jelah, Industrijska zona "Ekonomija" broj 5
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218052620007
Carinski broj 

1 - 1