Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0302-09
Naziv : Proizvodno-trgovinsko društvo "M P M" d.o.o. Vareš

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0302-09
NazivProizvodno-trgovinsko društvo "M P M" d.o.o. Vareš
Naziv (skraćeno)"M P M" d.o.o. Vareš
AdresaVareš, Vareš, Ul. Benići br. 32
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218029300003
Carinski broj 

1 - 1