Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0183-08
Naziv : "KOMPA-T.A." d.o.o. Žepče, Društvo za priređivanje igara na sreću na automatima

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0183-08
Naziv"KOMPA-T.A." d.o.o. Žepče, Društvo za priređivanje igara na sreću na automatima
Naziv (skraćeno)"KOMPA-T.A." d.o.o. Žepče
AdresaŽepče, Žepče, Ulica Prva bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218636020001
Carinski broj 

1 - 1