Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0798-19
Naziv : Preversion d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0798-19
NazivPreversion d.o.o.
Naziv (skraćeno)Preversion d.o.o.
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Skenderpašina 33
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202709690007
Carinski broj 

1 - 1