Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0874-17
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "TNT Soft" Cazin

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0874-17
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "TNT Soft" Cazin
Naziv (skraćeno)d.o.o."TNT Soft" Cazin
AdresaCazin, Ćoralići, Križ 234
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263776170009
Carinski broj 

1 - 1