Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0973-17
Naziv : REIS BAU Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0973-17
NazivREIS BAU Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)REIS BAU d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novo Sarajevo, Sarajevo Dio, ul. Saliha Udžvarlića br. 10
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202454840000
Carinski broj 

1 - 1