Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0077-17
Naziv : ZEMAX d.o.o. Gradačac

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0077-17
NazivZEMAX d.o.o. Gradačac
Naziv (skraćeno)ZEMAX d.o.o. Gradačac
AdresaGradačac, Gradačac, ul. Sarajevska bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210279440004
Carinski broj 

1 - 1