Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 58-01-0106-14
Naziv : Privredno društvo "Emiratsko-bosanske investicije" d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS58-01-0106-14
NazivPrivredno društvo "Emiratsko-bosanske investicije" d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"EBI" d.o.o. Sarajevo
AdresaHadžići, Sarajevo, ul. Hadželi bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4227839550005
Carinski broj 

1 - 1