Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0501-16
Naziv : Privredno društvo ABIDOVIĆ d.o.o. Žepče

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0501-16
NazivPrivredno društvo ABIDOVIĆ d.o.o. Žepče
Naziv (skraćeno)ABIDOVIĆ d.o.o. Žepče
AdresaŽepče, Žepče, Ljeskovica bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218932340003
Carinski broj 

1 - 1