Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-05-0053-10
Naziv : Osnovna škola"Dr. Boris Ćorić" Kreševo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-05-0053-10
NazivOsnovna škola"Dr. Boris Ćorić" Kreševo
Naziv (skraćeno)O.Š. "Dr. Boris Ćorić
AdresaKreševo, Kreševo, Fra. Grgr Martića 46
Oblik organizovanjaJavna ustanova
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236239270008
Carinski broj 

1 - 1