Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0403-09
Naziv : Javno preduzeće "VODOKOM" Društvo sa ograničenom odgovornošću Kakanj

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0403-09
NazivJavno preduzeće "VODOKOM" Društvo sa ograničenom odgovornošću Kakanj
Naziv (skraćeno)JP "VODOKOM" d.o.o. Kakanj
AdresaKakanj, Kakanj, Ul. Alije Izetbegovića br. 51/I
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218523410008
Carinski broj 

1 - 1