Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0401-09
Naziv : ZE-TEAM d.o.o. Zenica

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0401-09
NazivZE-TEAM d.o.o. Zenica
Naziv (skraćeno)ZE-TEAM d.o.o. Zenica
AdresaZenica, Zenica, Ul. Vatrogasni put broj 3
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218671950003
Carinski broj 

1 - 1