Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-02-0047-09
Naziv : "ŠTAMPARIJA FOJNICA" OTVORENO DIONIČKO DRUŠTVO Fojnica

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-02-0047-09
Naziv"ŠTAMPARIJA FOJNICA" OTVORENO DIONIČKO DRUŠTVO Fojnica
Naziv (skraćeno)"ŠTAMPARIJA FOJNICA" D.D. Fojnica
AdresaFojnica, Fojnica, Prokoški put bb.
Oblik organizovanjaDIONIČKO DRUŠTVO
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236045660000
Carinski broj236045660000

1 - 1