Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0349-09
Naziv : Proizvodno trgovačko društvo "BUTEX" d.o.o. Bugojno

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0349-09
NazivProizvodno trgovačko društvo "BUTEX" d.o.o. Bugojno
Naziv (skraćeno)Društvo "BUTEX" d.o.o. Bugojno
AdresaBugojno, Bugojno, Donjići broj. 81
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236055380005
Carinski broj236055380005

1 - 1