Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-1998-09
Naziv : "MAKAMA" d.o.o. Bugojno

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-1998-09
Naziv"MAKAMA" d.o.o. Bugojno
Naziv (skraćeno)"MAKAMA" d.o.o. Bugojno
AdresaBugojno, Bugojno, Ulica Armije BiH 171
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236040430006
Carinski broj236040430006

1 - 1