Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0154-09
Naziv : DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE "CITARPRODUKT" d.o.o. VISOKO

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0154-09
NazivDRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE "CITARPRODUKT" d.o.o. VISOKO
Naziv (skraćeno)"CITARPRODUKT" d.o.o. VISOKO
AdresaVisoko, Visoko, Uvorići bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218092330001
Carinski broj 

1 - 1