Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0019-23
Naziv : Mikrokreditno društvo "PARTNER" društvo sa ograničenom odgovornošću Tuzla

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0019-23
NazivMikrokreditno društvo "PARTNER" društvo sa ograničenom odgovornošću Tuzla
Naziv (skraćeno)"Partner" MKD d.o.o.
AdresaTuzla, Tuzla, ul. 15. maja bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210536190006
Carinski broj 

1 - 1