Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0071-23
Naziv : "Farsight - Dalekovidnost" Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0071-23
Naziv"Farsight - Dalekovidnost" Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"Farsight" d.o.o. Sarajevo
AdresaVogošća, Sarajevo, Jošanička broj 55
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203130990005
Carinski broj 

1 - 1