Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 58-01-0903-22
Naziv : Privredno društvo KOTE-ING d.o.o. Konjic

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS58-01-0903-22
NazivPrivredno društvo KOTE-ING d.o.o. Konjic
Naziv (skraćeno)KOTE-ING d.o.o. Konjic
AdresaKonjic, Konjic, Trg državnosti bb. do broja 32
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4228124320009
Carinski broj 

1 - 1