Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0852-22
Naziv : "EDE Računovodstvo" d.o.o. Kalesija

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0852-22
Naziv"EDE Računovodstvo" d.o.o. Kalesija
Naziv (skraćeno)"EDE Računovodstvo" d.o.o. Kalesija
AdresaKalesija, Kalesija, ul. Žrtava genocida u Srebrenici br. 55
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210528760006
Carinski broj 

1 - 1