Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0851-22
Naziv : "AD SOLAR BH" d.o.o. Lukavac

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0851-22
Naziv"AD SOLAR BH" d.o.o. Lukavac
Naziv (skraćeno)"AD SOLAR BH" d.o.o. Lukavac
AdresaLukavac, Lukavac, Puračić, ul. Nikole Stjepanovića bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210528500004
Carinski broj 

1 - 1