Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0849-22
Naziv : "MDH Company" d.o.o. Doboj Istok

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0849-22
Naziv"MDH Company" d.o.o. Doboj Istok
Naziv (skraćeno)"MDH Company" d.o.o. Doboj Istok
AdresaDoboj-Istok, Doboj Istok, Klokotnica, ul. 1. Bataljona 71
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210528410005
Carinski broj 

1 - 1