Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0702-22
Naziv : "AV INVEST" Društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0702-22
Naziv"AV INVEST" Društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać
Naziv (skraćeno)"AV INVEST" D.o.o. Bihać
AdresaBihać, Bihać, Nositelja hrvatskog trolista bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263893560004
Carinski broj 

1 - 1