Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0850-22
Naziv : "GARANT Gruppe" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Živinice

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0850-22
Naziv"GARANT Gruppe" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Živinice
Naziv (skraćeno)"GARANT Gruppe" d.o.o. Živinice
AdresaŽivinice, Živinice, Modračka bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210528330001
Carinski broj 

1 - 1