Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0912-22
Naziv : "Exakt" Društvo za projektovanje, proizvodnju, prodaju i inženjering d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0912-22
Naziv"Exakt" Društvo za projektovanje, proizvodnju, prodaju i inženjering d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"Exakt" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo - Ilidža, Hrasnica, ul. Jablanička broj 1
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203106340008
Carinski broj 

1 - 1