Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0848-22
Naziv : Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "ITSCOM" d.o.o. Gračanica

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0848-22
NazivPreduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "ITSCOM" d.o.o. Gračanica
Naziv (skraćeno)"ITSCOM" d.o.o. Gračanica
AdresaGračanica, Gračanica, ul. Branilaca Kule grada broj 25
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210528250008
Carinski broj 

1 - 1