Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-05-0012-22
Naziv : Privatna predškolska ustanova "Suncokret"

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-05-0012-22
NazivPrivatna predškolska ustanova "Suncokret"
Naziv (skraćeno)PPU "Suncokret"
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Branilaca Šipa br. 25
Oblik organizovanjaPrivatna predškolska ustanova
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203106000002
Carinski broj 

1 - 1