Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0345-22
Naziv : "NEW TEXTILE" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0345-22
Naziv"NEW TEXTILE" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"NEW TEXTILE" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo, ul.Safeta Zajke br. 420
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203032630009
Carinski broj 

1 - 1