Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0038-22
Naziv : SD Fiber društvo s ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0038-22
Naziv SD Fiber društvo s ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)SD Fiber d.o.o.
AdresaKljuč, Ključ, Branilaca BiH b.b.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263875230005
Carinski broj 

1 - 1