Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0115-22
Naziv : "Luxal" d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0115-22
Naziv"Luxal" d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"Luxal" d.o.o. Sarajevo
AdresaIlidža, Ilidža, Ulica Aleja Bosne srebrene broj 127
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203000430008
Carinski broj 

1 - 1