Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0743-21
Naziv : Javna ustanova Osnovna škola "ŠIP"

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0743-21
NazivJavna ustanova Osnovna škola "ŠIP"
Naziv (skraćeno) 
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Branilaca Šipa bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202936750008
Carinski broj 

1 - 1