Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-1092-21
Naziv : HOTELTEX d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-1092-21
NazivHOTELTEX d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)HOTELTEX d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Centar, Sarajevo, ul.Terezije bb, KJP Centar Skenderija
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210460600005
Carinski broj 

1 - 1