Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0073-21
Naziv : "SELLER" d.o.o. za trgovinu, promet i usluge Gradačac

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0073-21
Naziv"SELLER" d.o.o. za trgovinu, promet i usluge Gradačac
Naziv (skraćeno)"SELLER" d.o.o. Gradačac
AdresaGradačac, Gradačac, ul. Sarajevska bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210448730009
Carinski broj 

1 - 1