Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0850-22
Naziv : RND Q8 društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0850-22
NazivRND Q8 društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)RND Q8 d.o.o.
AdresaSarajevo-Novo Sarajevo, Sarajevo Dio, ul. Gornjovakufska br. 2a.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4228048630001
Carinski broj 

1 - 1