Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0141-20
Naziv : "MedicBank" društvo sa ograničenom odgovornošću Tuzla

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0141-20
Naziv"MedicBank" društvo sa ograničenom odgovornošću Tuzla
Naziv (skraćeno)"MedicBank" d.o.o. Tuzla
AdresaTuzla, Tuzla, Ul. Džafer Mahala broj 15
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210421530008
Carinski broj 

1 - 1